Två affärsinriktningar, ett företag & två personer

Marknadsprofilering i Örebro AB erbjuder tjänster inom event på strategisk nivå samt projektledning inom olika affärsprocesser. Fokus är genomförande och resultat utifrån uppsatta målsättningar.

Aktuella uppdrag

Presentation av uppdrag och uppdragsgivare som vi arbetar med just nu.

Ett projekt direkt kopplat till den nationella livsmedelsstrategin och den regionala livsmedelshandlingsplanen.
Marknadsprofilerings uppdrag är uppdelat i följande delprojekt:

  • Lokalt på Menyn, i samarbete med Smaka på Västmanland
  • Mer vildsvinskött i Örebroregionen
  • AgroDagen
  • Lokalproducerat på MUJI i Stockholm
  • Pilotprojekt QR-kod
  • M fl

Läs mer om AgroÖrebro
www.agroorebro.se

Dagab externa affärer fungerar som en serviceorganisationen till externa kunder inom segmentet servicehandel.

Marknadsprofilerings uppdrag är att planera, genomföra samt utvärdera eventet Digital Mässa 2021. En försäljningsmässa som genomförs genom företagets digitala kanaler.

Läs mer om Dagab externa affärer
www.narlivs.se

Internationell koncern med fokus på hälsosam mat. Kända varumärken som t ex Picadeli, SallaCarte samt Örebrokända Trädgårdshallen ingår i koncernen.

Marknadsprofilering har p g a rådande pandemi inget pågående projekt tillsammans med Greenfood. Ser fram emot att få arrangera deras interna internationella konferens framöver.

Läs mer om Greenfood
www.greenfood.se

Ett amerikanskt affärskoncept som bygger på att etablera enheter och försäljningskanaler för färskproducerad och ekologisk mat för barn i åldrarna 1-6 år. Målgruppen är medvetna föräldrar som är måna om vad deras barn äter.

Marknadsprofilering är delägare i det svenska bolaget och ansvarar för investerings- och etableringsfrågor samt att undersöka förutsättningarna för att föräldrar och barn kan ta till sig konceptet. Just nu i utvecklingsstadiet.

Läs mer om FARM2KIDS
www.farm2kids.com

 

I koncernen Kesko AB ingår koncepten K-Bygg, K-Rauta och Onninen, alla kända och relaterade till bygg och installation.

Marknadsprofilering är eventpartner inom eventkonceptet K TEAM PROFFS. Under 2021 kommer vi att ha ett helhetsansvar för:

  • K TEAM PROFFS Motorevent 2021 på Gelleråsen i Karlskoga och Loka Brunn.
  • K TEAM PROFFS Roadshow 2021 på sju orter I Sverige.

Planeringen inför Onninenmässan 2022 återkommer vi till.

Läs mer om Kesko
www.k-bygg.se
www.k-rauta.se
www.onninen.se

Ingår som en del i bransch- och arbetsgivarorganisationen ME (Maskinentreprenörerna). Driver 9 utbildningscenters i Sverige, med inriktning på gymnasieutbildning, yrkesutbildning och kursverksamhet.

Marknadsprofilering har ett totalansvar för marknadsföring och kommunikation kopplat till ME-skolan, med det övergripande målet att fylla alla platser på alla utbildningar på alla orter. Uppdraget omfattar strategisk planering, event, sociala medier med mera.

Se producerade filmer om ME-skolan
www.vimeo.com sök på ME-skolan

Läs mer om ME-skolan
www.me-skolan.se

Vi når resultat

Kombinationen lång erfarenhet och beprövade konkreta insatser skapar förutsättningar för att våra uppdragsgivare skall nå sina uppsatta målsättningar.

Att samarbeta med Marknadsprofilering skall vara enkelt, smidigt samt utvecklande.

Genom ett samarbete med oss får du absolut rätt insats kopplat till dina övergripande målsättningar.